Az autókölcsönzés általános feltételei a Steve Rent Budapest autókölcsönzőnél

Csik István a „STEVE Rent„ Autókölcsönző tulajdonosa bérbe ad magán- és jogi személynek gépkocsikat.

A megrendeléseket telefonon, faxon, e-mail-ban lehet megtenni. A minimális bérleti idő 5 nap. Minden megkezdett nap egész napnak számít.

Gépkocsit bérelhet:

akinek érvényes fedezettel rendelkező hitelkártyája van, személyazonossági igazolvánnyal, útlevéllel rendelkezik. A bérleti díj fizethető készpénzben is.

A bérelt gépkocsit vezetheti:

Akinek érvényes jogosítványa van (minimum egy éves) 21. életévét betöltötte, adatai szerepelnek a bérleti szerződésben.

A bérelt gépkocsit tilos:

Másnak bérbe, illetve kölcsönadni, teherszállításra, versenyzésre használni. Nem engedélyezett országba kivinni.

A bérlő tudomásul veszi:

A bérlő a gépkocsit rendeltetésszerűen használja és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a károsodástól megóvja. A bérelt gépkocsit a KRESZ előírásai szerint használja. Ennek elmulasztása esetén minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A gépkocsi esetleges ellopása esetén a következőket kell a bérlőnek visszaszolgáltatni: indítókulcs, riasztókapcsoló, indításgátló kódkulcs, forgalmi engedély, bérleti szerződés. Ha a fentiek bármelyikét nem tudja leadni, úgy a gépkocsi teljes értékéig felelős anyagilag, függetlenül a casco biztosítástól.

Minden olyan káresemény, amely a bérlő gondatlanságából következett be (kárpit kiszakítása, kiégetése, parkolási díjak nem fizetése, gyorshajtásból és más bírságokból), a bérlőt terheli.

A gépkocsira vonatkozó biztosítási feltételek:

A biztosítás nem vonatkozik a kerék-, gumi-, utastérsérülésekre, illetve rongálásokra, valamint a gépkocsitetőre és a küszöb alatti sérülésekre.

A bérlő minden esetben köteles 150-300 ezer HUF értékben kauciót fizetni, függően a bérelt gépkocsi nagyságától.

Minden esetben casco biztosítást köteles a bérlő fizetni (napi 1-3 EUR). Külföldi használat esetén 10-20 % felárat számolunk fel.

Következő esetben köteles a bérlő teljes kárösszeget megtéríteni:

A gépkocsit nem a bérleti szerződésben vagy annak mellékletében feltüntetett személy vezette. A kár más jármű vontatása közben keletkezett. A gépkocsit alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette. Hűtőfolyadék illetve kenőanyagok elfolyása esetén való továbbhajtás következtében keletkezett károkért. Bárminemű kár esetén, ha az nem engedélyezett ország területén történt.

Kártyás fizetés

Írjon nekünk!

Steve Rent, your car rental company